Tank ve varil ISITMA sistemleri

Tank Isıtma Ürünümüz

Kaizen Isıtma tarafından sunulan en önemli ürün ve hizmetler arasında varil ve tank ısıtma işlemlerine ürünler de vardır. Çünkü asfalt, boya, glikoz, bazı ağır yağlar, jelatin ve gres gibi çeşitli malzemelerin işlenmesi için gereken ısıtma işlemleri, esnek varil ısıtma ceketi kullanılarak gerçekleştirilir.

Bilindiği gibi yukarıda sayılan malzemelerin işlenebilmesi, bir yerden başka bir yere aktarılması gibi durumlarda söz konusu malzemelerin uygun akışkanlığa getirilmesi gerekmektedir. Özellikle de plastik ya da metal variller söz konusu olduğunda bu varillerin içindeki endüstriyel yağ ya da boya ham maddeleri gibi malzemelerin uygun sıcaklıkta ısıtılması şarttır. Hava şartlarının sert olduğu coğrafyalarda da donma tehlikesine karşın yine bu sistemlerden istifade edilir.

En Sık Kullanılan Varil ve Tank Isıtma Sistemleri

Kemer tipi, ceket tipi ya da kabin tipi varil ısıtıcıları en yaygın olarak kullanılan seçenekleri oluşturur. Elbette ki sektöre göre, iş alanına göre ya da firmaların işleyişlerine göre ürün ve sistem tipleri değişkenlik gösterebilir. Bu noktada tesislere göre çeşitli çözümler de ortaya konur.

Bu sistemlerin avantajları arasında esneklik, ortama göre tercih edilebilen farklı kullanım tipleri ve hızlı sonuç alma sayılabilir. Bu nedenle de firmaların varil ısıtıcıları noktasında söz konusu sistemlerden faydalandıkları görülebilir.

Kimyasal Varil Isıtma Sistemi

Yoğuşma ile nem, çeşitli tankların ya da siloların, hatta kimyasal varillerin içinde yer alan malzemelere zarar verebilir. Bozulma ve yapışma meydana getiren söz konusu unsurlar atık gazlar için de tehlikedir. Bu tarz sıkıntıların yaşanmaması noktasında ise varil yüzeylerine ısıtma uygulanır. Kimyasal varil ısıtma sistemi burada devreye girerken, ısı izleme sayesinde de bu sistem bir adım daha öne çıkar.

Sistem Nasıl Kurulur?

Kaizen Isıtma Sistemleri aracılığı ile rezistans kabloların yerleştirilmesi ve kurulumu kolayca gerçekleştirilir. Sisteme bakım gerekmediği gibi, depolama tanklarının mevcut sıcaklıkları da istenen değerlerde korunabilir. Donmayı önlemek ve sıcaklığı yükseltmek sistem kurulumunun ardından ortaya konan amaçlar arasındadır.

Firmaların çalışma yapıları, kullandıkları silo, tank ya da variller ve sakladıkları malzemeler düşünülerek bu sistemler tercih edilebilir.